Sijil & Pengiktirafan


Di dalam usaha memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat, Gano Excel sentiasa berusaha ke arah mencapai pengiktirafan peringkat tertinggi. Pengiktirafan yang diperolehi melambangkan kejayaan Gano Excel menghasilkan produk-produk berkualiti tinggi untuk manfaat bersama. Keyakinan badan-badan berwajib terhadap Gano Excel adalah bukti kukuh bahawa perniagaan Gano Excel akan mampu terus berkembang pesat.

SIJI-SIJIL & PENGIKTIRAFAN

Lesen Akta Jualan Langsung (AJL 93850)
Direct Selling Association of Malaysia
Ministry of Health Malaysia
Ministry of Health Thailand
Ministry of Health Indonesia
Ministry of Health Singapore
USM Innovation & Consultancy Centre
Australian Quarantine & Inspection Service
Singapore Productivity & Standard Board
Drug Control Authority
Chemical Laboratory
Biochem Laboratories
Bureau of Food & Drugs

ISO 9001:2000
Federation of Malaysian Manufacturers
Hazard Control And Critical Point (HACCP)
MESTI
Good Manufacturing Practice (GMP)